เอกสารประกอบการอบรม ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์

 

รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

     - ความสำคัญของการจัดสอบ

     - Multiple choice question

     - Computer-based test

     - การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย

     - โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ

     - Item analysis and option analysis

     - การตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย

     - การสร้างข้อสอบอัตนัยประยุกต์

     - การจัดสอบอัตนัยประยุกต์

     - การจัดการคลังข้อสอบ

     - ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์

     - Objective Structured Clinical Examination การเตรียมการก่อนวันสอบ

     - ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 1

     - ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 2

     - ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 3

     - อาจารย์ผู้คุมสอบ Examiner

 

คุณทศพร มาสวัสดิ์

     - การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ

     - โปรแกรมคลังข้อสอบ

 

คุณภาวดี พนากุลวิจิตร

     - การเตรียมอุปกรณ์และสถานสอบ OSCE

     - การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสถานี ในการสอบ OSCE

 

คุณสมบูรณ์ อุ่นเปีย

     - การบริหารการจัดสอบปรนัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

คุณสุนันท์ มีเทศ

     - การจัดข้อสอบปรนัย ในรูปแบบกระดาษ

     - การตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ

 

คุณอนันต์ เกียรติกมลชัย

     - การจัดสอบภาคทฤษฎี ประเภท MEQ

 

คุณอรุณี ลีศิริชัยกุล

     - การจัดสอบและการคุมสอบปรนัยด้วยข้อสอบกระดาษ (Paper-based MCQ Examination)

 

คุณอลิษา แคล้วเครือ

     - การเตรียมกรรมการคุมสอบและผู้ช่วยคุมสถานี (ก่อนวันสอบ OSCE)


Login เพื่อดูย้อนหลัง

Visitors Counter

417199
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
824
5641
406260
15753
24592
417199

Your IP: 54.198.143.210
2017-10-21 11:53