เอกสารประกอบการอบรม

การประชุมสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์แพทย์ศิริราช

 

 

รุ่นที่ 10 ปี 2560

 

เร็ว ๆ นี้

 

รุ่นที่ 9 ปี 2559

เอกสารประกอบการอบรม การประชุมสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์แพทย์ศิริราช รุ่นที่ 9

สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

     - The new era of siriraj medical education       เอกสารฉบับที่ 1

     - Orientation to educational workshop       เอกสารฉบับที่ 1

     - Education objectives       เอกสารฉบับที่ 1       เอกสารฉบับที่ 2

     - Basic psychology of learning    

                    เอกสารฉบับที่ 1     Basic Psychology of Learning

                    เอกสารฉบับที่ 2     การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจเรียน (Motivation)

                    เอกสารฉบับที่ 3     การประมวลข้อมูลในการเรียน (Cognitive Information Processing)

                    เอกสารฉบับที่ 4     ทฤษฎีการเรียนอยางมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)

                    เอกสารฉบับที่ 5    การเรียนรูจากการมีสวนรวม (Situated Cognition)

                    เอกสารฉบับที่ 6    การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)

     - เรื่องเล่าจากรุ่นพี่       เอกสารฉบับที่ 1


 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

     - Questioning       เอกสารฉบับที่ 1                     

     - Teaching on the run       เอกสารฉบับที่ 1

     - Giving lecture

                    เอกสารฉบับที่ 1     Giving lecture                 

                    เอกสารฉบับที่ 2      การเตรียมการสอนบรรยาย Preparing for a lecture

                    เอกสารฉบับที่ 3      การสอนบรรยายอย่างมีโครงสร้าง  Structured Lectures

                    เอกสารฉบับที่ 4     การเตรียมเอกสารประกอบการสอนบรรยาย Lecture handout

                    เอกสารฉบับที่ 5     Learning style preference diagnosis


วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

     - Clinical supervision       เอกสารฉบับที่ 1

     - Teaching attitudes        เอกสารฉบับที่ 1


 

 

สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

     - Basic principles of assessment       เอกสารฉบับที่ 1      เอกสารฉบับที่ 2      เอกสารฉบับที่ 3

     - MCQ       เอกสารฉบับที่ 1      เอกสารฉบับที่ 2      เอกสารฉบับที่ 3

     - Item analysis       เอกสารฉบับที่ 1       เอกสารฉบับที่ 2       เอกสารฉบับที่ 3       เอกสารฉบับที่ 4       เอกสารฉบับที่ 5


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

     - MEQ and Essay     เอกสารฉบับที่ 1      เอกสารฉบับที่ 2

     - Thesis       เอกสารฉบับที่ 1      เอกสารฉบับที่ 2

     - Long case examination       เอกสารฉบับที่ 1       เอกสารฉบับที่ 2

     - Portfolio       เอกสารฉบับที่ 1       เอกสารฉบับที่ 2       เอกสารฉบับที่ 3


วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

     - Performance assessment       เอกสารฉบับที่ 1       เอกสารฉบับที่ 2      เอกสารฉบับที่ 3

     - Learners-selected topics       เอกสารฉบับที่ 1

 


Login เพื่อดูย้อนหลัง

Visitors Counter

417226
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
824
5668
406260
15780
24592
417226

Your IP: 54.198.143.210
2017-10-21 11:59